ബുധനാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 13, 2011

Yes, Bangalore is two-faced......ശുഭം!
മംഗളം!
അനൂപ്‌ കിളിമാനൂര്‍

7 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

മടിച്ചു നില്‍ക്കാതെ കടന്നു വരൂ; ഘോരഘോരമായ വിമര്‍ശന പീരങ്കികള്‍ എടുത്തു പ്രയോഗിക്കൂ....