വ്യാഴാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 07, 2010

നൂറാമത്തെ പോസ്റ്റ്‌..!!

"ആഗോള വഞ്ചനയുടെ കാലത്തു സത്യം പറയുന്നതുതന്നെ ഒരു വിപ്ലവപ്രവര്‍ത്തനമാണ്."
-ജോര്‍ജ്ജ് ഓര്‍വെല്‍


ഇന്ന് കേരളത്തില്‍ ഏറ്റവും മാര്‍ക്കറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ടവ അശ്ലീലവും ഇടതുപക്ഷത്തെ കുറ്റം പറയലുമാണ്. ഇതു രണ്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഇവിടെ വന്നു ഈ ശബ്ദങ്ങള്‍ കേട്ട എല്ലാവര്‍ക്കും എന്‍റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു....

ശുഭം!
മംഗളം!
അനൂപ്‌ കിളിമാനൂര്‍

കടപ്പാട്: എന്‍റെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ആ പാവം ഉറുമ്പുകള്‍ക്ക്...!!!

ദേ പിന്നെ:
(If You are under 18 years please don't go through it and Quit , If you are Above or equal 18 then go through it)
!
!
!
!
!
!
!
!!
!!!
!!!!
!!!!!
!!!!!!
!!!!!!!!
!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!! !!
!!!!!!!!!!!! !!!
!!!!!!!!!!!! !!!!
!!!!!!!!!!!! !!!!!!
!!!!!!!!!!!! !!!!!!!
!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!! !
!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!
!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
!!!!!!!!!!!! !!!!!!
!!!!!!!!!!!! !!!!
!!!!!!!!!!!! !!
!!!!!!!!!!!! !
!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!
!!!!!!!
!!!!!!
!!!!!
!!!!
!!!
!!
!


PANCHAYATH ELECTIONS ARE COMMING!!!!
So Pls do vote

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

മടിച്ചു നില്‍ക്കാതെ കടന്നു വരൂ; ഘോരഘോരമായ വിമര്‍ശന പീരങ്കികള്‍ എടുത്തു പ്രയോഗിക്കൂ....