ശനിയാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 03, 2010

'അണ്ണാറക്കണ്ണനും തന്നാലായത്'

നമ്മുടെ അമ്മയായ ഭൂമീ ദേവിയെ രക്ഷിക്കാന്‍ ലാഭക്കൊതിയന്‍മാരായ കുത്തകളുടെ ഔദാര്യവും കാത്തിരിക്കാന്‍നമുക്കു കഴിയുമോ? നമുക്കും ചിലതു ചെയ്യാന്‍ കഴിയും.
നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ മൂന്നില്‍ രണ്ടും നല്‍കുന്നതു താപവൈദ്യുത നിലയങ്ങളാണ്. ഒരു യൂണിറ്റ്‌വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുമ്പോള്‍ 16ഗ്രാം CO2 അന്തരീക്ഷത്തിലേയ്ക്ക് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു. വൈദ്യുതി ഉപയോഗംകുറയ്ക്കുന്നതുവഴി ഇത് കുറയ്ക്കാന്‍ നമുക്കു കഴിയും.

Your switch is your Vote.
VoteEarth......

ശുഭം!
മംഗളം!

anoopesar

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

മടിച്ചു നില്‍ക്കാതെ കടന്നു വരൂ; ഘോരഘോരമായ വിമര്‍ശന പീരങ്കികള്‍ എടുത്തു പ്രയോഗിക്കൂ....